ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Phayre’s Langur)

ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Phayre’s Langur)

ภาพค่างแว่นถิ่นเหนือภาพนี้ถ่าย ถ่ายได้ขณะทำการเดินทางออกทางทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวในช่วงเย็น มาเป็นฝูงกำลังข้ามระหว่างต้นไม้ที่อยู่เหนือถนน